Sastra Jawa Baru

Sastra Jawa Baru

Sumber : Wikipedia.Org

Daftar Cuplikan Karya Sastra Jawa Baru
Masa Islam

 1. Kidung Rumeksa ing Wengi
 2. Kitab Sunan Bonang
 3. Primbon Islam
 4. Suluk Sukarsa
 5. Serat Koja Jajahan
 6. Suluk Wujil
 7. Suluk Malang Sumirang
 8. Serat Nitisruti
 9. Serat Nitipraja
 10. Serat Sewaka
 11. Serat Menak
 12. Serat Yusup
 13. Serat Rengganis
 14. Serat Manik Maya
 15. Serat Ambiya
 16. Serat Kandha

Masa Renaisans dan sesudahnya

 1. Serat Rama Kawi
 2. Serat Bratayuda, Kyai Yasadipura
 3. Serat Panitisastra
 4. Serat Arjunasasra
 5. Serat Mintaraga, Ingkang Sinuwun Pakubuwana III
 6. Serat Darmasunya
 7. Serat Dewaruci
 8. Serat Ambiya Yasadipuran, Kyai Yasadipura
 9. Serat Tajusalatin
 10. Serat Cebolek
 11. Serat Sasanasunu
 12. Serat Wicara Keras
 13. Serat Kalatidha, Raden Ngabehi Ranggawarsita
 14. Serat Paramayoga, Raden Ngabehi Ranggawarsita
 15. Serat Jitapsara
 16. Serat Pustaka Raja
 17. Serat Cemporet
 18. Serat Damar Wulan, Raden Panji Jayasubrata, 1871
 19. Serat Darmagandhul

Babad-Babad

 1. Babad Giyanti
 2. Babad Prayut
 3. Babad Pakepung
 4. Babad Tanah Jawi – 1722 dan 1788
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s